Dokumenty szkolne

doc_acrobat  Statut V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza (listopad 2019 r.)


doc_acrobat  Statut Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza (listopad 2019 r.)


doc_acrobat  Program Wychowawczo – Profilaktyczny


doc_acrobat  Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w V Liceum Ogólnokształcącym


doc_acrobat  Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Technikum


doc_acrobat  Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów