“CHEMIK” w czasie pandemii (2020/2021)

Drodzy Uczniowie i Uczennice,
Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie Prawni,

w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że w tej zakładce na stronie internetowej szkoły zamieszczane będą niezbędne informacje oraz procedury i regulaminy obowiązujące na terenie Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28.08.2020 r.


Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 stanowiące załącznik do Zarządzenia 12/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 1 – Procedura przychodzenia uczniów do szkoły
Załącznik nr 2 – Procedura pobytu uczniów w salach dydaktycznych
Załącznik nr 3 – Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego
Załącznik nr 4 – Procedura przestrzegania zasad ochrony w trakcie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych
Załącznik nr 5 – Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej
Załącznik nr 6 – Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
Załącznik nr 7 – Procedura spożywania posiłków na terenie szkoły
Załącznik nr 8 – Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia na terenie szkoły
Załącznik nr 9 – Procedura komunikowania się na drodze: nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-rodzic
Załącznik nr 10 – Procedura dezynfekcji

Zasady funkcjonowania sklepiku szkolnego


Informacja o opłatach w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o opłatach w roku szkolnym 2020/2021 (Zarządzenie 13/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28.08.2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku szkolnym 2020/2021)


Organizacja zajęć od 2 września 2020 r.

Organizacja zajęć od 2 września 2020 r.


Informacja o ubezpieczeniu uczniów i składce na Radę Rodziców

Informacja o ubezpieczeniu uczniów i składce na Radę Rodziców
Opis ubezpieczenia uczniów przez ubezpieczyciela


Organizacja zajęć od 7 września 2020 r.

Organizacja zajęć od 7 września 2020 r.