Samorząd uczniowski

Wiktoria Zielińska – klasa III E – Przewodnicząca SU
Zuzanna Tyburska – klasa III B – Zastępca Przewodniczącego SU
Aleksandra Majchrzak – klasa III G – Skarbnik SU

Ewa Lenarcik – klasa III G
Natalia Dziarkowska – klasa III A
Zuzanna Mikołajczyk – klasa II B
Wiktoria Wysocka – klasa I A