Technikum Chemiczne

Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza oferuje poszukiwany na rynku pracy zawód: technik technologii chemicznej.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego, po zdaniu którego otrzymują tytuł technika technologii chemicznej. Zdanie tych egzaminów upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Unii Europejskiej, który pozwoli studiować w szkołach wyższych na terenie Wspólnoty lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Zdobycie zawodu technika technologii chemicznej gwarantuje przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów europejskich – ORLEN S.A. lub innych zakładach przemysłu chemicznego na terenie całej UE.

Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych.

Kształcenie w szkole przebiega zgodnie z najlepszymi standardami edukacyjnymi, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach chemicznych i przedmiotowych. Uczniowie szkoły mogą korzystać z nowocześnie wyposażonej sali komputerowej i centrum multimedialnego. Praktyki zawodowe dla młodzieży organizowane są w ramach umowy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, a ORLEN S.A. i ORLEN Laboratorium S.A.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania również podczas różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, wycieczek tematycznych, konkursów i projektów, zawodów sportowych, itp.