Technikum Chemiczne

Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza oferuje poszukiwany na rynku pracy zawód: technik technologii chemicznej. Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w technikum trwa: 4 lata – dla absolwentów szkół gimnazjalnych lub 5 lat – dla absolwentów szkół podstawowych, po zakończeniu której można przystąpić do:

  • egzaminu maturalnego;
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nadającego tytuł technika technologii chemicznej.

Zdanie tych egzaminów upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Unii Europejskiej, który pozwoli studiować w szkołach wyższych na terenie Wspólnoty lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Zdobycie zawodu technika technologii chemicznej gwarantuje przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów europejskich – PKN ORLEN S.A. lub innych zakładach przemysłu chemicznego na terenie całej UE.

Kształcenie w szkole przebiega zgodnie z najlepszymi standardami edukacyjnymi, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach chemicznych i przedmiotowych. Uczniowie szkoły mogą korzystać z nowocześnie wyposażonej sali komputerowej i centrum multimedialnego. Praktyki zawodowe dla młodzieży organizowane są w ramach umowy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. i ORLEN Laboratorium S.A.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak: koła językowe, przedmiotowe, Klub Europejski, różne sekcje sportowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, zespół muzyczny i szereg innych.