Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – Paweł Maron

Z-ca Przewodniczącego – Wioletta Pokorska

Sekretarz – Małgorzata Sekuła

Komisja Socjalna – Marcin Adamski

Komisja Rewizyjna – Anna Gruszczyńska, Beata Kowalczyk