Rada Rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Paweł Maron (2Tb)
Z-ca Przewodniczącego Wioletta Pokorska (4T4)
Sekretarz Emilia Zemło (1E)
Komisja socjalna Marcin Adamski (2F)
Komisja rewizyjna Katarzyna Zaborowska (1Ta)
Ilona Iwaniak (4F4)
———————————————————– —————————————————-
Księgowa Mariola Roszczyk