Oferta edukacyjna 2022/2023


Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Drugi język obcy: język francuski
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielskiPrzedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, chemia
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, chemia, język angielskiPrzedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemiaPrzedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, język angielskiPrzedmioty rozszerzone: chemia, matematyka
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, chemia, fizyka lub biologia