Oferta edukacyjna 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy do:

4 klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego,

2 klas pierwszych Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej


Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
punktowane w procesie rekrutacji: