Kalendarz roku szkolnego

 

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wersja zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2021 r.
po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców