Pedagog, Psycholog, Doradca zawodowy

Harmonogram pracy psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i bibliotekarzy
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
w roku szkolnym 2021/2022