Pedagog, Psycholog, Doradca zawodowy

Harmonogram pracy Kolegium ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny, doradca zawodowy)
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
w roku szkolnym 2023/2024