Pedagog, Psycholog, Doradca zawodowy

Harmonogram pracy Kolegium ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(psycholog, pedagog, pedagog specjalny, doradca zawodowy)
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
w roku szkolnym 2022/2023