“Chemik” w czasie pandemii (2021/2022)

Drodzy Uczniowie i Uczennice,
Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie prawni,

w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że w tej zakładce na stronie internetowej szkoły zamieszczane będą niezbędne informacje oraz procedury i regulaminy obowiązujące na terenie Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w roku szkolnym 2021/2022.

  Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 sierpnia 2021 r.


Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 stanowiące załącznik do Zarządzenia 5/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 Załącznik nr 1 – Procedura przychodzenia uczniów do szkoły
 Załącznik nr 2 – Procedura pobytu uczniów w salach dydaktycznych
 Załącznik nr 3 – Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego
 Załącznik nr 4 – Procedura przestrzegania zasad ochrony w trakcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych
 Załącznik nr 5 – Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej
 Załącznik nr 6 – Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
 Załącznik nr 7 – Procedura spożywania posiłków na terenie szkoły
 Załącznik nr 8 – Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia na terenie szkoły
 Załącznik nr 9 – Procedura komunikowania się na drodze: nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-rodzic
 Załącznik nr 10 – Procedura dezynfekcji

 Zasady funkcjonowania sklepiku szkolnego


Ubezpieczenie młodzieży i składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Ulotka informacyjna dotycząca ubezpieczenia w programie “Bezpieczne Dziecko”
Klauzula informacyjna (RODO)
Informacja dotycząca wysokości składki na ubezpieczenie i Radę Rodziców