Badania lekarskie

Organizacja badań uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych z terenu działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szanowni Państwo Rodzicie / Opiekunowie prawni,

kandydaci do klas pierwszych Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Badania dla kandydatów są bezpłatne.

W Płocku badania uczniów – kandydatów do Technikum przeprowadza – Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2023 roku badań lekarskich