Matura

Egzamin maturalny w 2023 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023
Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023
Sposób sprawdzenia, czy za egzamin maturalny należy wnieść opłatę

HARMONOGRAM WDRAŻANIA EGZAMINU MATURALNEGO DLA KOLEJNYCH GRUP ZDAJĄCYCH

 

Informatory

Część ogólna informatora – Aktualizacja z 1 września 2015 r. + Aneks 2021
Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
ChemiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Filozofia + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
FizykaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Geografia + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia sztuki + Aneks 2021
Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Język angielskiczarnodrukAneks 2021
Język francuski + czarnodruk + Aneks 2021
Język hiszpański +czarnodrukAneks 2021
Język łaciński i kultura antyczna + czarnodrukAneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Język niemiecki (jako język obcy nowożytny) + czarnodruk + Aneks 2021
Język polski +czarnodrukAneks 2021Aneks 2021 niewidomi
Język rosyjski +czarnodrukAneks 2021
Język włoski +czarnodrukAneks 2021
Matematyka +Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunkiAneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk + Aneks 2021Aneks 2021 niewidomi