Matura

Egzamin maturalny w 2023 r.

Matura 2024 – prezentacja

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023
Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023
Sposób sprawdzenia, czy za egzamin maturalny należy wnieść opłatę

HARMONOGRAM WDRAŻANIA EGZAMINU MATURALNEGO DLA KOLEJNYCH GRUP ZDAJĄCYCH

 

Informatory

Część ogólna informatora w roku 2023 i 2024
Część ogólna informatora od roku 2025
Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk rysunki + Aneks 2023 i 2024 + Komunikat o nazewnictwie
Filozofia + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2023 i 2024
Geografia + czarnodruk + rysunki + Aneks 2023 i 2024
Historia + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk + materiały dźwiękowe do czarnodruku + Aneks 2023 i 2024
Historia sztuki + Aneks 2023 i 2024
Informatyka + pliki + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język angielski + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język francuski + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język hiszpański + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język łaciński i kultura antyczna + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język niemiecki (jako język obcy nowożytny) + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język polski na poziomie podstawowym + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język polski na poziomie rozszerzonym + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język rosyjski + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Język włoski + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024
Matematyka na poziomie podstawowym + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2023 i 2024
Matematyka na poziomie rozszerzonym + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2023 i 2024
Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024