Najważniejsze daty

 

  01.09.1962

Decyzją Ministerstwa Przemysłu Chemicznego powołana została 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej, oraz 2,5-letnia Państwowa Szkoła Techniczna dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. Pierwszą siedzibę Szkoła miała w Radziwiu przy ul. Kolejowej 6.

  02.09.1964

Rozpoczęły się zajęcia w nowym, częściowo przekazanym do eksploatacji budynku szkolnym usytuowanym w Płocku przy Al. Kobylińskiego 25.

  22.09.1964

Dokonano przekazania do eksploatacji części gmachu głównego. Zajęcia laboratoryjne odbywały się jeszcze w pomieszczeniach starej szkoły w Radziwiu.

  01.01.1965

Do eksploatacji przekazano kolejne pomieszczenia, w październiku 1965r. do użytku przekazano laboratoria chemiczne, kinoaulę i salę gimnastyczną.

  01.09.1965

Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostają dwa dalsze typy szkół: Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Chemiczne dla Pracujących Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

  01.09.1968

Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostało 5-letnie Technikum Chemiczne po szkole podstawowej.

  01.09.1972

Powstaje 4-letnie Liceum Zawodowe.

  01.09.1975

Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego Szkoła pracuje jako monolit – Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, a następnie jako Zespół Szkół Zawodowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych im. Ignacego Łukasiewicza.

  1975

Baza Szkoły powiększyła się o halę sportową.

  1978

Następuje przekazanie przez Ministra Przemysłu Chemicznego prowadzenia Szkoły Mazowieckim Zakładom Rafineryjnym i Petrochemicznym w Płocku, w wyniku czego zmienia się nazwa Szkoły na Zespół Szkół Zawodowych MZRiP w Płocku.

  01.09.1993

W związku z prywatyzacją sektora państwowego MZRiP przekształciły się w spółkę Skarbu Państwa „Petrochemia Płock S.A.”, zmieniona została po raz kolejny nazwa Szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza „Petrochemia Płock S.A.”

  1994/95

W roku szkolnym 1994/95 został zrealizowany ostatni nabór do 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która przestała funkcjonować w 1997r. W tym samym roku zakończyły swoją działalność warsztaty szkolne.

  1997/98

W roku szkolnym 1997/98 po raz pierwszy młodzież rozpoczęła naukę w  V Liceum Ogólnokształcącym.

  1999

W roku 1999 w wyremontowanym budynku warsztatów znalazło swoją siedzibę Centrum Edukacji, które przejęło rolę organu prowadzącego dla technikum zawodowego, V Liceum Ogólnokształcącego i Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych. Zmieniona została nazwa szkoły na: Zespół Szkół Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego Sp. z o.o., a następnie Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

  2002 Jubileusz 40-lecia “Chemika”

 

Monografia – 40 lat “Chemika”

 

 

 

  2012

Jubileusz 50-lecia “Chemika”

 

Prezentacja z okazji 50-lecia “Chemika”