Rada Rodziców

Przewodnicząca – Małgorzata Rogowicz-Krzeszewska

Z-ca Przewodniczącej – Beata Kowalczyk

Sekretarz – Robert Wojdyniak

Komisja Socjalna – Beata Kowalczyk

Komisja Rewizyjna – Andrzej Więcławski