Rada Rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Paweł Maron (2Tb)
Z-ca Przewodniczącego Wioletta Pokorska (4T4)
Sekretarz Emilia Zemło (1E)
Komisja socjalna Marcin Adamski (2F)
Komisja rewizyjna Katarzyna Zaborowska (1Ta)
Ilona Iwaniak (4F4)
———————————————————– —————————————————-
Księgowa Mariola Roszczyk

 

Składka na Radę Rodziców w roku  szkolnym 2023/2024 wynosi 40,00 / czterdzieści złotych/.

Wpłatę proszę dokonać do dnia 30 września 2023r.

Wpłaty dokonujemy u Wychowawcy klasy lub w kasie szkoły /Centrum Edukacji pok. nr 9b Pani Mariola Roszczyk/.

Kasa czynna :

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Przerwa w godzinach od 11:00 do 12:00

Wpłaty mogą być dokonywane indywidualnie na konto

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

PKO BP SA: 36 1020 3974 0000 5302 0002 3853

Opłatę za przelew ponosi wpłacający.