Biblioteka

Dostęp do biblioteki możliwy jest po zalogowaniu.
Dane do logowania są identyczne jak dane logowania
do dziennika elektronicznego.