Kalendarz wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych

 

Poniżej

Kalendarz wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych


który stanowi załącznik do

Strategii Wychowawczej
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
na rok szkolny 2023/2024.