XIII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Przedstawiciele Szkół im. Ignacego Łukasiewicza spotykają się na okresowych Sesjach Szkół Łukasiewiczowskich. Celem tych spotkań jest propagowanie postaci Patrona – Ignacego Łukasiewicza, wielkiego  wynalazcy, prekursora przemysłu naftowego, patrioty i społecznika. Spotkania te dają również możliwości integrowania środowiska, poznania funkcjonowania różnych placówek oświatowych w Polsce, wymiany  doświadczeń, poznania regionów kraju pod względem kulturowym  i  turystycznym.

W  dniach 22-23 września 2017 r. mamy wielką przyjemność gościć przedstawicieli Szkół im. Ignacego Łukasiewicza z całej Polski na XIII Sesji w  Płocku, w naszej Szkole.

 

XIII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza została zorganizowana dzięki wsparciu:

 

 

                         

 

             

 

Patronat: