Zebrania klasowe

Harmonogram zebrań klasowych dostępny jest w ciągu 7 dni przed planowymi zebraniami.