Konkurs chemiczny “CHEMIK”

 

Konkurs Chemiczny “CHEMIK” dla uczniów szkół podstawowych

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań chemią, rozwijanie uzdolnień, wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przygotowanie uczniów do nauki w szkole średniej jak również porównanie poziomu wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.

W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się VIII edycja Konkursu chemicznego “Chemik” dla uczniów szkół podstawowych.

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Konkurs chemiczny “CHEMIK” dla uczniów szkół podstawowych
będzie punktowany w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych –
– konkurs wiedzy na szczeblu powiatowym – 1 pkt