Dyrektorzy

    1.   Bolesław Kawalec (1962-1963)
    2.   Janusz Majewski (1963-1972)
    3.   Tadeusz Żuk (1972-1974)
    4.   Jan Danielewski (1974-1975)
    5.   Henryk Nowak (1975-1982)
    6.   Teresa Kordiasz (1982-1989)
    7.   Jadwiga Złotowska (1989-2004)
    8.   Anna Skorus (2004-2010)
    9.   Tomasz Wiśniewski (2010-2022)
    10.   Bartłomiej Biernacki (2022 – obecnie)