Dyrektorzy

  1.   Bolesław Kawalec (1962-1963)
  2. Janusz Majewski (1963-1972)
  3.  Tadeusz Żuk (1972-1974)
  4.   Jan Danielewski (1974-1975)
  5. Henryk Nowak (1975-1982)
  6.  Teresa Kordiasz (1982-1989)
  7.  Jadwiga Złotowska (1989-2004)
  8.  Anna Skorus (2004-2010)
  9.  Tomasz Wiśniewski (2010-2022)
  10. Bartłomiej Biernacki (2022 – obecnie)