Kandydaci

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do:

→  4 klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego,

→  2 klas pierwszych Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej.


Przedmioty na świadectwie – punktowane w procesie rekrutacji