Kandydaci

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do 5 klas V Liceum Ogólnokształcącego i 2 klas Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej.