Kandydaci

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do:

→  4 klas V Liceum Ogólnokształcącego,

→  2 klas Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej.

 

Przedmioty na świadectwie – punktowane w procesie rekrutacji