Kontakt

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza

09-400 Płock, Al. F. Kobylińskiego 25
tel. +48 24 365 86 32
fax +48 24 365 86 49
e-mail: zsce@zsce.pl

www.zsce.pl

NUMER KONTA
Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
PKO BP Oddział 2 w Płocku
41 1020 3974 0000 5602 0218 4679

Sekretariat Szkoły

czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Sekretariat Uczniów

czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

 

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza  nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

–  osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
–  adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
–  przedmiotu sprawy, której dotyczy.