Konkurs matematyczny CONTINUUM

 

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” w skład którego wchodzą: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Organizator posiada pełne prawo do organizowania Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół tj. szkoły podstawowe oraz szkoły, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.

 

VII EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO “CONTINUUM”

Szanowni Państwo / Drodzy Uczniowie.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie poprzednimi edycjami Konkursu Matematycznego  „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w nowej edycji Konkursu. W tym roku formuła Konkursu dla szkół podstawowych jest taka sama jak w roku poprzednim. Etap pierwszy odbędzie się w sposób zdalny, etap drugi stacjonarnie w ZSCE.

Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2023” zwraca się z prośbą o przekazanie informacji uczniom i nauczycielom oraz zapoznanie uczniów z regulaminem Konkursu.

 

TERMINARZ VII  EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa
(formularz dostępny na stronie internetowej
https://zsce.pl/?page_id=576)
do 5 stycznia 2023 r.
Etap I  (90 minut) 26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 12.00 – 13.30

FORMA ZDALNA

Etap II 23 marca 2023 r.
godz. 10:00 – 11:30

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza,
Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock

Zakończenie VII edycji Konkursu 21 kwietnia 2023 r.
podczas “Drzwi otwartych”

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza,
Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock

Terminarz Konkursu oraz informacje organizacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zostaną przekazane przez organizatorów osobnym pismem.

 

Pliki do pobrania:

Link do platformy konkursowej: http://konkursy.zsce.pl/course/view.php?id=10

                                                     

www.pw.plock.pl www.zsce.pl