Egzamin zawodowy

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji Zima 2022 r. (styczeń – luty 2022 )

 

O egzaminie zawodowym

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:
– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Informacje ogólne o egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów (źródło: www.cke.gov.pl)
Informacje o przebiegu egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów
(źródło: www.cke.gov.pl)

 

Egzamin zawodowy w 2022 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–