Program uroczystości

12.00 – 13.00
Msza Św. w kościele Św. Jana

12.30 – 13.30
Rejestracja uczestników w szkole
Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma teczkę pamiątkową zawierającą m.in.: wydawnictwa tradycyjne i multimedialne, plakietkę zjazdową, program Zjazdu oraz inne materiały związane z jubileuszem. Po zarejestrowaniu zapraszamy wszystkich gości do obejrzenia prezentacji i wystaw okolicznościowych przygotowanych w szkole, m.in.:

 • Medaliści „In scientia optimus”,
 • Znani absolwenci.

13.30 – 15.30
Główna uroczystość jubileuszowa

Aula Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

15.30 – 17.00
Spotkania klasowe

To czas przeznaczony na spotkania i rozmowy ze swoimi rówieśnikami szkolnymi oraz nauczycielami. Nadal, jak podczas całego dnia można będzie zwiedzać szkołę, oglądać udostępnione na wystawach kroniki szkolne, zdjęcia i filmy, skorzystać z ciepłego posiłku lub słodkiej przekąski przy kawie.

 • lata 1964 – 1970, sala 29
 • lata 1971 – 1975, sala 30
 • lata 1976 – 1980, sala 31
 • lata 1981 – 1985, sala 59
 • lata 1986 – 1990, sala 60
 • lata 1991 – 1995, sala 61
 • lata 1996 – 2000, sala 62
 • lata 2001 – 2005, sala 67
 • lata 2006 – 2012, sala 70

20.00 – 4.00
Biesiada jubileuszowa
odbędzie się na w Centrum Edukacji Sp. z o.o. (teren dawnych warsztatów szkolnych)
Biesiadnikom zapewniamy dobrą muzykę oraz wyżywienie jak podczas tradycyjnych balów i zabaw. Wszystkich artystów szkolnych, którzy w czasach szkolnej przygody bawili nas swoją muzyką, śpiewem, tańcem itp. zapraszamy do przypomnienia nam swoich talentów i występów podczas biesiady.

 

PATRONAT MEDIALNY