Kolegia

KOLEGIA PRZEDMIOTOWE rok szkolny 2021/2022

Kolegium ds. nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze, religii i etyki

Przewodnicząca – Anna Dymek

Kolegium ds. nauczania języków obcych nowożytnych

Przewodnicząca – Monika Polok

Kolegium ds. nauczania przedmiotów historyczno-społeczno-gospodarczych

Przewodnicząca – Małgorzata Jarząbek-Kościuk

Kolegium ds. nauczania przedmiotów matematyczno-informatycznych

Przewodniczący – Marcin Pikoń

Kolegium ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych

Przewodnicząca – Joanna Murawska

Kolegium ds. nauczania przedmiotów chemiczno-zawodowych

Przewodniczący – Bartłomiej Biernacki

Kolegium ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa

Przewodniczący – Monika Misztela

Kolegium ds. wychowawczych, doradztwa zawodowego

Przewodnicząca – Elżbieta Brzeska-Walczak

Kolegium ds. stypendiów

Przewodnicząca – Agnieszka Dudek