Ubezpieczenie uczniów

Decyzją Rady Rodziców, w roku szkolnym 2023/2024, uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpiecza firma InterRisk.

Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 41,00 zł – płatna u Wychowawcy klasy do 22 września 2023 r.

Załączniki: