Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Organizatorzy:

  1. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
  2. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

Koordynatorzy:

  • mgr Joanna Murawska – nauczyciel geografii w ZSCE,
  • mgr Anna Kokoszczyńska – nauczyciel historii w ZSCE,
  • mgr Bogumiła Stempińska – nauczyciel języka angielskiego w ZSCE,
  • mgr Bogdan Majewski – nauczyciel geografii i informatyki w III LO w Płocku.

Trochę historii….

Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (wcześniej międzyszkolny) po raz pierwszy odbył się w Zespole Szkół Centrum Edukacji w roku szkolnym 2003/2004. Od roku szkolnego 2007 / 2008 patronat nad konkursem objął Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wsparciem merytorycznym jest Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku.
W roku szkolnym 2007 / 2008 wystąpiliśmy o ufundowanie nagrody głównej do Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Laureat zdobył indeks uczelni oraz zwolnienie z czesnego w pierwszym roku nauki.
W roku szkolnym 2009 / 2010 uzyskaliśmy patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
W roku szkolnym 2010/2011 ponownie uzyskaliśmy patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

Regulamin Konkursu o UE 2023/2024

Oświadczenie_RODO

Konkurs_UE_Formularz_zgloszeniowy_2023_2024

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej 3LO w Płocku – kliknij.