Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Drodzy absolwenci szkół podstawowych !!!

Czeka Was nowy etap w życiu. Czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum.

Jeżeli rozważacie przyjście do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, koniecznie zapoznajcie się z systemem rekrutacji. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dostarczy Wam informacji o naszej ofercie, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie liczby kandydatów do wybranych przez Was oddziałów lub kierunków kształcenia.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025, do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku
(liceów ogólnokształcących, techników), będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się

15 maja 2024 r.

 (zgodnie z terminami ustalonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

Kandydaci – uczniowie klas VIII szkół podstawowych – będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, poprzez stronę rekrutacyjną dostępną pod adresem:

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

Od 15 maja 2024 r., niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają, samodzielnie rejestrują się przez wybór opcji “Wypełnij nowy wniosek”. Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

 

Spróbujcie ocenić swoje szanse, sprawdźcie jakie przedmioty są punktowane w wybranych szkołach oraz limity punktów, które obowiązywały w latach ubiegłych. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weźcie pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

1

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach.
 .

2

Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć.
 .

3

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.
 .

4

Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin gimnazjalny i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.
 .

5

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci przyjęcie do szkoły niezależnie od innych kryteriów, nie wybieraj trzech szkół. System automatycznie przypisze Cię do szkoły pierwszej preferencji w wybranym oddziale, przydzielając 200 punktów.

Powodzenia !!!

  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

  Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2024/2025

  Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2024/2025  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem