Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza

Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, który interesuje się chemią na poziomie rozszerzonym. Uczeń startujący w zawodach powinien mieć dobrze opanowane podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, podstawowe typy obliczeń chemicznych oraz znać podstawy analizy jakościowej. Konkurs składa się z 2 etapów:

  • 1 etap – 100 pytań testowych – odbywa się w formule on-line na platformie Moodle i trwa 120 minut,
  • 2 etap – 5 zadań obliczeniowych + identyfikacja kationów w laboratorium – odbywa się w siedzibie Organizatora i trwa 180 minut + 120minut.

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XXIX edycja Konkursu do udziału w której bardzo serdecznie zapraszamy.

Informator XXIX edycji Konkursu

Lista uczestników 1 etapu Konkursu, którzy zakwalifikowali się do 2 etapu

Pełna lista wyników po 1 etapie Konkursu

Drugi etap Konkursu odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. (środa) od godz. 9:00 w siedzibie Organizatora:

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Kobylińskiego 25
09-400 Płock

Prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej, w celu dokonania rejestracji.

Każdy uczestnik 2 etapu Konkursu musi posiadać środki ochrony indywidualnej niezbędne w laboratorium:

  • okulary ochronne
  • rękawiczki ochronne
  • fartuch ochronny