Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza

Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, który interesuje się chemią na poziomie rozszerzonym. Uczeń startujący w zawodach powinien mieć dobrze opanowane podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, podstawowe typy obliczeń chemicznych oraz znać podstawy analizy jakościowej. Konkurs składa się z 2 etapów:

  • 1 etap – 100 pytań testowych – odbywa się w formule on-line na platformie Moodle i trwa 120 minut,
  • 2 etap – 5 zadań obliczeniowych + identyfikacja kationów w laboratorium – odbywa się w siedzibie Organizatora i trwa 180 minut + 120minut.

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XXIX edycja Konkursu do udziału w której bardzo serdecznie zapraszamy.

 

SPONSOR GŁÓWNY

 

 

Uroczystość zakończenia

XXIX edycji Konkursu chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Organizatora:

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
(w auli Szkoły)

Podczas uroczystości zakończenia zostaną ogłoszone

wyniki Konkursu i wręczone nagrody.