Konkurs Językowy dla szkół podstawowych “JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Skierowany jest on do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

Laureaci X edycji Konkursu Junior

 

 

Rok szkolny 2023/2024:

Regulamin konkursu

– Pismo przewodnie

– Formularz zgłoszeniowy

– Informacja RODO