Konkurs Językowy dla szkół podstawowych “JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Skierowany jest on do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

 

  Pismo przewodnie

  Regulamin

  Oświadczenie RODO

  Formularz zgłoszenia uczestnictwa