Telefony

Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Renata Wiśniewska
pokój nr 7
tel. (+48 24) 365 86 32
fax (+48 24) 365 86 49
e-mail: zsce@zsce.pl, renata.wisniewska@zsce.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Bartłomiej Biernacki – Dyrektor
pokój nr 7A
tel. +48 24 365 86 32
e-mail: bartlomiej.biernacki@zsce.pl
Ewa Staniszewska – Wicedyrektor
pokój nr 7B
tel. +48 24 365 86 33
e-mail: ewa.staniszewska@zsce.pl
Monika Grabarczyk – Wicedyrektor
pokój nr 8
tel. +48 24 365 86 42
e-mail: monika.grabarczyk@zsce.pl

Sekretariat Uczniów

Sylwia Grobelska – Sekretariat uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
pokój nr 15
tel. +48 24 365 86 37
e-mail: sylwia.grobelska@zsce.pl
Bożena Szadkowska – Sekretariat uczniów Technikum
pokój nr 13
tel. +48 24 365 86 50
e-mail: bozena.szadkowska@zsce.pl
Beata Jakubowska – Sekretariat uczniów Technikum
pokój nr 13
tel. +48 24 365 86 50
e-mail: beata.jakubowska@zsce.pl

Inspektor Ochrony Danych

Aneta Wochowska
pokój nr 9B Centrum Edukacji
tel. +48 24 365 86 54
e-mail: daneosobowe@zsce.pl

Dział Administracji

Patrycja Kowalska
pokój nr 9
tel. +48 24 365 86 38
e-mail: patrycja.kowalska@zsce.pl
Dorota Matuszak
pokój nr 9
tel. +48 24 365 86 38
e-mail: dorota.matuszak@zsce.pl

Psycholog

Janusz Kuśmierczyk
pokój nr 11
tel. +48 24 365 86 47
e-mail: janusz.kusmierczyk@zsce.pl

Pedagog szkolny

Agnieszka Dudek
pokój nr 2
tel. +48 24 365 86 36
e-mail: agnieszka.dudek@zsce.pl

Doradca Zawodowy / Pedagog specjalny

Marzena Nejman – doradca zawodowy
pokój nr 12
tel. +48 24 365 86 46
e-mail: marzena.nejman@zsce.pl
Katarzyna Jankowska – pedagog specjalny
pokój nr 12
tel. +48 24 365 86 46
e-mail: katarzyna.jankowska@zsce.pl

Pielęgniarka

Ewa Tomczak – higienistka szkolna
pokój nr 14
tel. +48 24 365 86 34
e-mail: ewa.tomczak@zsce.pl

Biblioteka

Dorota Zabrodzka
pokój nr 16
tel. +48 24 365 86 39
e-mail: dorota.zabrodzka@zsce.pl
Marta Kleniewska
pokój nr 16
tel. +48 24 365 86 39
e-mail: marta.kleniewska@zsce.pl

Laboratorium

Aleksandra Reszczyńska
pokój nr 46
tel. +48 24 365 86 43
e-mail: aleksandra.reszczynska@zsce.pl
Urszula Gościniak
pokój nr 46
tel. +48 24 365 86 43
e-mail: urszula.lewandowska@zsce.pl
Michał Grzembski
pokój nr 46
tel. +48 24 365 86 43
e-mail: michal.grzembski@zsce.pl

Pokój nauczycielski

pokój nr 63
tel. +48 24 365 86 35