Rada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji  im. Ignacego Łukasiewicza należy do Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, która jest organem doradczym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Do Rady należą placówki oświatowe, noszące imię Ignacego Łukasiewicza. W całej Polsce placówek tych jest trzydzieści jeden.

Organem wykonawczym Rady jest siedmioosobowe Prezydium, wybierane w czasie trwania Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza na okres czterech lat. Obecnie przewodniczącą Prezydium jest Pani Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie. Członkiem Prezydium z naszej Szkoły jest Pani Jolanta Zawadewicz.

Przedstawiciele Szkół im. Ignacego Łukasiewicza spotykają się na okresowych Sesjach Szkół Łukasiewiczowskich. Celem tych spotkań jest propagowanie postaci Patrona – Ignacego Łukasiewicza, wielkiego  wynalazcy, prekursora przemysłu naftowego, patrioty i społecznika. Spotkania te dają również możliwości integrowania środowiska, poznania funkcjonowania różnych placówek oświatowych  w Polsce, wymiany  doświadczeń, poznania regionów kraju pod względem kulturowym  i  turystycznym.

We  wrześniu  2013 roku  odbyła się XI Sesja w Bydgoszczy.

W  roku 2015 – XII Sesja odbędzie się w Gorlicach.

W  roku  2017 będziemy mieli wielką przyjemność gościć przedstawicieli Szkół im. Ignacego Łukasiewicza z całej Polski na XIII Sesji w  Płocku, w naszej Szkole.