Rada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji  im. Ignacego Łukasiewicza należy do Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, która jest organem doradczym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Do Rady należą placówki oświatowe, noszące imię Ignacego Łukasiewicza. W całej Polsce placówek tych jest trzydzieści pięć.

Organem wykonawczym Rady jest siedmioosobowe Prezydium, wybierane w czasie trwania Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza na okres czterech lat. Obecnie przewodniczącą Prezydium jest Pani Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół  Naftowo-Gazowniczych w Krośnie.

Przedstawiciele Szkół im. Ignacego Łukasiewicza spotykają się na okresowych Sesjach Szkół Łukasiewiczowskich. Celem tych spotkań jest propagowanie postaci Patrona – Ignacego Łukasiewicza, wielkiego  wynalazcy, prekursora przemysłu naftowego, patrioty i społecznika. Spotkania te dają również możliwości integrowania środowiska, poznania funkcjonowania różnych placówek oświatowych  w Polsce, wymiany  doświadczeń, poznania regionów kraju pod względem kulturowym  i  turystycznym.

W dniach 8-9 września 2022 r. odbyła się XV sesja Szkół w Politechnice Rzeszowskiej.

XVI sesja Szkół odbędzie się we wrześniu 2024 roku w Krośnicach w woj. zielonogórskim.

W roku 2017 mieliśmy wielką przyjemność gościć przedstawicieli Szkół im. Ignacego Łukasiewicza z całej Polski na XIII Sesji w Płocku, w naszej Szkole.