Zasady uczestnictwa

Koszty uczestnictwa:

100 zł – udział w uroczystościach zjazdowych
Cena obejmuje materiały pamiątkowe i okolicznościowe wydawnictwo, wyżywienie (kawa, herbata, ciasto, ciepły posiłek) oraz koszty związane z organizacją uroczystości m.in.: koszty związane z reklamą, ogłoszeniami, zaproszeniami, drukiem wydawnictw.

200 zł – udział w uroczystościach zjazdowych i biesiadzie jubileuszowej
Uczestnikom biesiady jubileuszowej oferujemy dodatkowo wyżywienie jak podczas tradycyjnej zabawy: kolację, zimny bufet, kawę, herbatę, zimne napoje. Zapewniamy również dobrą muzykę.

300 zł – udział w uroczystościach zjazdowych i biesiadzie jubileuszowej wraz z osobą towarzyszącą
Uczestnikom biesiady jubileuszowej oferujemy dodatkowo wyżywienie jak podczas tradycyjnej zabawy: kolację, zimny bufet, kawę, herbatę, zimne napoje. Zapewniamy również dobrą muzykę.

Wpłat należy dokonać na konto:
PKO BP 67 1020 3974 0000 5202 0193 1625
z dopiskiem: Zjazd jubileuszowy

Deklarację uczestnictwa w “Zjeździe jubileuszowym” można otrzymać w Sekretariacie Szkoły lub pobrać poniżej.

doc_acrobat  Deklaracja uczestnictwa

Wypełnioną deklarację wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać:

  • pocztą na adres: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock,
    Al. F. Kobylińskiego 25, z dopiskiem “Zjazd – deklaracja uczestnictwa”,

lub

  • pocztą elektroniczną: zsce@zsce.pl podając w tytule wiadomości “Zjazd – deklaracja uczestnictwa”,

lub

  • dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock,
    Al. F. Kobylińskiego 25 do 10 października 2012 r.

PATRONAT MEDIALNY