Gabinet Medycyny Szkolnej

Opieka zdrowotna – Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach

Gabinet medycyny szkolnej (pokój nr 14)

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.
tel.: +48 24 365 86 34, e-mail: ewa.tomczak@zsce.pl

Opiekę nad uczniami sprawuje higienistka szkolna – p. Ewa Tomczak,
która jest pracownikiem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.


Pielęgniarka szkolna m.in.:

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów,
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach,
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów,
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole,
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej.


Testy przesiewowe, które wykonuje pielęgniarka szkolna:

 • Test do wykrywania zaburzeń:
  • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI),
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych,
  • ostrości wzroku,
  • ciśnienia tętniczego krwi.
 • Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, że jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza musi złożyć w formie pisemnej wypełniony druk „SPRZECIW RODZICÓW LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA OBJĘCIE PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ” – załącznik Nr 1 i dostarczyć do gabinetu medycznego pok. 14.

Załącznik Nr 1 – Sprzeciw rodziców lub pełnoletniego ucznia na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną