V Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. Liceum jest szkołą publiczną i powstało 1 września 1997r.

Aktualnie w V Liceum Ogólnokształcącym, w 24 oddziałach kształci się 720 uczniów.

Uczniowie uczą się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać w czasie zajęć pozalekcyjnych.