Green Works

Powodem, dla którego rozpoczęliśmy ten projekt, jest poznanie oraz nauczanie  nowych i interesujących sposobów ochrony środowiska – ponieważ edukacja jest zasadniczym elementem globalnej reakcji na zmiany klimatyczne – jakie są nasze obowiązki wobec środowiska, dlaczego warto poddawać recyklingowi, jakie są materiały zanieczyszczające, które odpady są poddawane recyklingowi, jak zatrzymać globalne ocieplenie. Poza tym staramy się informować naszą społeczność, aby zrozumieli znaczenie rozwiązań i uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów. Naszym celem jest zapewnienie zwiększenia świadomości zrównoważonej konsumpcji i ochrona naszych zasobów naturalnych. Każdy podejdzie do problemu z innego punktu widzenia i pozwoli nam uczyć się od siebie nawzajem, tworzyć nowe pomysły i pomagać w realizacji odpowiednich środków służących osiągnięciu naszego ostatecznego celu, jakim jest zmniejszenie naszego śladu ekologicznego. Projekt umożliwi studentom o różnych zainteresowaniach i różnych społeczno-ekonomicznych środowiskach do wspólnej pracy w celu rozpoznania wspólnych aspektów zainteresowania i uzyskania wyników, które będą reprezentować  partnerstwo ponadnarodowe.

Planowane są wymiany młodzieży do Turcji, Grecji, Włoch i Łotwy.

 

We wrześniu odbyła się wymiana w Turcji.

 

 

WYMIANA KRETA 24.04.2023 r. – 01.05.2023 r.
Uczestnicy poznali  ich obowiązki wobec środowiska, dlaczego należy poddawać je recyklingowi, jakie materiały zanieczyszczają środowisko, które odpady powinny być poddawane recyklingowi i co zrobić, aby produkować mniej odpadów. Ponadto uczestnicy zapoznali się z problemami środowiskowymi społeczeństwa i w jaki sposób przyczyniać się do zapobiegania im – kształtować środowisko przyjazne do życia ze świadomością aktywnej jednostki, poprawić umiejętności organizacyjne i zarządzać mobilnością międzynarodową (goszczenie, podróżowanie) pewność siebie – budować długoterminową współpracę – rozwijać swoje umiejętności językowe dzięki prezentacjom, komunikacji twarzą w twarz, komunikacji oraz wycieczkom i zajęciom kulturalnym – poszerzają tolerancję, szacunek i wzajemne zrozumienie jako obywatele Europy. Poznanie  kultury, zwyczajów i tradycji GRECJI, wymianę dobrych praktyk.

WYMIANA WŁOCHY 05.06.2023 r. – 10.06.2023 r.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość, dzięki warsztatom, seminariom i filmom  uzyskać lepsze zrozumienie zrównoważonego odżywiania, zmniejszenia śladu węglowego i wpływu na zmiany klimatyczne. Poznaliśmy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska, dlaczego powinniśmy kupować lokalną i sezonową żywność, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, i co możemy zrobić, aby przestać niszczyć naszą planetę. Partnerzy  mieli okazję zastosować dobre przykłady różnych działań przyjaznych dla środowiska w swoich szkołach. Wzmocniliśmy również naszą odpowiedzialność społeczną aby zapewnić zrównoważony rozwój dla następnych pokoleń. Ponadto, uczniowie mogli również rozwijać komunikację w języku obcym, kreatywność, tolerancję i wzajemne zrozumienie, pewność siebie, pracę zespołową, umiejętność współpracy i wiedzę na różne tematy związane z projektem. Kraje uczestniczące  poznały kulturę Grecji, poznali zwyczaje i tradycje. Nauczyciele poprawią swoje kreatywne naturalne umiejętności nauczania, koordynowania grupy, coachingu i rozwiązywania problemów, zdobywania doświadczenia w zarządzaniu wymianami międzynarodowymi.