Green Works

Powodem, dla którego rozpoczęliśmy ten projekt, jest poznanie oraz nauczanie  nowych i interesujących sposobów ochrony środowiska – ponieważ edukacja jest zasadniczym elementem globalnej reakcji na zmiany klimatyczne – jakie są nasze obowiązki wobec środowiska, dlaczego warto poddawać recyklingowi, jakie są materiały zanieczyszczające, które odpady są poddawane recyklingowi, jak zatrzymać globalne ocieplenie. Poza tym staramy się informować naszą społeczność, aby zrozumieli znaczenie rozwiązań i uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów. Naszym celem jest zapewnienie zwiększenia świadomości zrównoważonej konsumpcji i ochrona naszych zasobów naturalnych. Każdy podejdzie do problemu z innego punktu widzenia i pozwoli nam uczyć się od siebie nawzajem, tworzyć nowe pomysły i pomagać w realizacji odpowiednich środków służących osiągnięciu naszego ostatecznego celu, jakim jest zmniejszenie naszego śladu ekologicznego. Projekt umożliwi studentom o różnych zainteresowaniach i różnych społeczno-ekonomicznych środowiskach do wspólnej pracy w celu rozpoznania wspólnych aspektów zainteresowania i uzyskania wyników, które będą reprezentować  partnerstwo ponadnarodowe.

Planowane są wymiany młodzieży do Turcji, Grecji, Włoch i Łotwy.

We wrześniu odbyła się wymiana w Turcji.