SPRZECIW RODZICÓW LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA OBJĘCIE PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, że jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza musi złożyć w formie pisemnej wypełniony druk „SPRZECIW RODZICÓW LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA OBJĘCIE PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ” – załącznik Nr 1 i dostarczyć do gabinetu medycznego pok. 14.

Załącznik Nr 1 – Sprzeciw rodziców lub pełnoletniego ucznia na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

Autor wpisu: