Matura

Organizacja egzaminu maturalnego
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
– maj 2021

 Bezpieczeństwo podczas organizacji egzaminu maturalnego – informacje dla maturzystów
  Schemat wejść do obiektów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza – egzamin maturalny


Egzamin maturalny w 2021 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Sposób sprawdzenia, czy za egzamin maturalny należy wnieść opłatę
 Część I. Ponowne przystąpienie do matury.
 Część II. Opłata za maturę. Ile i kiedy?
 Część III. Zwolnienie z opłaty za maturę
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi

 

Informatory

Część ogólna informatora – Aktualizacja z 1 września 2015 r. + Aneks 2021
Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
ChemiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Filozofia + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
FizykaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Geografia + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Historia sztuki + Aneks 2021
Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi
Język angielski +czarnodruk +Aneks 2021
Język francuski +czarnodruk +Aneks 2021
Język hiszpański +czarnodruk +Aneks 2021
Język łaciński i kultura antyczna +czarnodruk +Aneks 2021 +Aneks 2021 niewidomi
Język niemiecki (jako język obcy nowożytny) +czarnodruk +Aneks 2021
Język polski +czarnodruk +Aneks 2021 +Aneks 2021 niewidomi
Język rosyjski +czarnodruk +Aneks 2021
Język włoski +czarnodruk +Aneks 2021
Matematyka +Wybrane wzory matematyczne +czarnodruk +rysunki +Aneks 2021 +Aneks 2021 niewidomi
Wiedza o społeczeństwie +czarnodruk +Aneks 2021 +Aneks 2021 niewidomi