Informacje organizacyjne

Miejsce zakwaterowania uczestników XIII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewcza

Dom Studencki “Wcześniak” | Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Dobrzyńska 5, 09-400 Płock
https://www.pw.plock.pl/wczesniak

Miejsce obrad XIII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku

Kontakt organizacyjny

(w sprawie pytań związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem i innymi sprawami organizacyjnymi związanymi z XIII Sesją Szkół im. Ignacego Łukasiewicza)

e-mail: 13sesja@zsce.pl
tel. 728 385 107 (p. Monika Grabarczyk)
tel. 697 970 065 (p. Tomasz Wiśniewski)