Płocka Szansa Edukacyjna – program stypendialny

Szanowni Państwo,

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego PŁOCKA SZANSA EDUKACYJNA.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: 

  • uczęszczający do szkół dla młodzieży prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock
  • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.400 zł brutto
  • osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej: 4,50
  • posiadający rachunek bankowy – rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Do wniosku załączamy dochody obejmujące okres pięciu miesięcy. tj.:  sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2022 roku na przygotowanym formularzu stanowiącym załącznik do wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

 

Nabór wniosków trwać będzie wyłącznie do 6 lutego  (poniedziałek) do godz. 12:00.     

Miejsce składania wniosków: pokój nr 2, 12, 16 do godz. 15, po godz. 15 w oznaczonym miejscu na terenie szkoły (urna przy pokoju nr 12).

Więcej inf. pod nr. tel. (24) 365 86 46, -36,- 39.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:  https://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/motywacyjne.html

Autor wpisu: