Projekt ” Z technologiczną chemiczną za pan brat”

Niniejszy projekt przyczyni się do rozwiązania problemów w subregionie płockim, takich jak:

  • niedostosowanie kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • niski udział absolwentek gimnazjum w kształceniu w zawodzie technik technologii chemicznej i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
  • dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia absolwentów i absolwentek gimnazjów wiejskich,
  • mały dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym kierunkującej na przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie w ciągu okresu realizacji jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej, służące dostosowaniu kwalifikacji zawodowych 42 uczniów i 18 uczennic do potrzeb rynku pracy w subregionie płockim.

Cele szczegółowe projektu będą w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu ogólnego projektu oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów:

  • dostosowanie kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • zwiększenie udziału absolwentów gimnazjum w kształceniu w zawodzie technik technologii chemicznej i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
  • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia – 10 absolwentek gimnazjów wiejskich.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu pod adresem: www.tch.zsce.pl