Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– do każdego z oddziałów: język polski i matematyka

oraz

– z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń uzyskał, najwyższe oceny, spośród następujących przedmiotów:  język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

 

Szczegóły już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej oraz Facebooku.

Autor wpisu: