Telefony

Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Renata Wiśniewska
pokój nr 7
tel. (+48 24) 365 86 32
fax (+48 24) 365 86 49
e-mail: zsce@zsce.pl, renata.wisniewska@zsce.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Tomasz Wiśniewski – Dyrektor
pokój nr 7A
tel. +48 24 365 86 32
fax +48 24 365 86 49
e-mail: tomasz.wisniewski@zsce.pl
Magdalena Nowakowska – Wicedyrektor
pokój nr 7B
tel. +48 24 365 86 33
e-mail: magdalena.nowakowska@zsce.pl
Barbara Kozera – Wicedyrektor
pokój nr 8
tel. +48 24 365 86 42
e-mail: barbara.kozera@zsce.pl

Sekretariat Uczniów

Marzena Byszewska
pokój nr 15
tel. +48 24 365 86 37
fax +48 24 365 86 45
e-mail: marzena.byszewska@zsce.pl
Beata Jakubowska
pokój nr 15
tel. +48 24 365 86 37
fax +48 24 365 86 45
e-mail: beata.jakubowska@zsce.pl

Inspektor Ochrony Danych

Bartosz Górecki
tel. +48 24 365 86 11
e-mail: daneosobowe@zsce.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Teresa Kalinowska
pokój nr 9
tel. +48 24 365 86 38
e-mail: teresa.kalinowska@zsce.pl
Dorota Matuszak
pokój nr 9
tel. +48 24 365 86 38
e-mail: dorota.matuszak@zsce.pl

Psycholog

Janusz Kuśmierczyk
pokój nr 11
tel. +48 24 365 86 47
e-mail: janusz.kusmierczyk@zsce.pl

Pedagog

Agnieszka Dudek
pokój nr 12
tel. +48 24 365 86 46
e-mail: agnieszka.dudek@zsce.pl

Doradca Zawodowy

Anna Borawska
pokój nr 12
tel. +48 24 365 86 46
e-mail: anna.borawska@zsce.pl

Pielęgniarka

Ewa Tomczak
pokój nr 14
tel. +48 24 365 86 34
e-mail: ewa.tomczak@zsce.pl

Biblioteka

Dorota Zabrodzka
pokój nr 16
tel. +48 24 365 86 39
e-mail: dorota.zabrodzka@zsce.pl
Marta Kleniewska
pokój nr 16
tel. +48 24 365 86 39
e-mail: marta.kleniewska@zsce.pl

Laboratorium

Patrycja Kowalska
pokój nr 46
tel. +48 24 365 86 43
e-mail: patrycja.kowalska@zsce.pl
Urszula Lewandowska
pokój nr 46
tel. +48 24 365 86 43
e-mail: urszula.lewandowska@zsce.pl

Pokój nauczycielski

pokój nr 63
tel. +48 24 365 86 35