Pedagog, Psycholog, Doradca zawodowy

Harmonogram pracy psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i bibliotekarzy w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w roku szkolnym 2018/2019