Konkurs matematyczny CONTINUUM

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” w skład którego wchodzą: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Organizator posiada pełne prawo do organizowania Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół tj. szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.

IV EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „CONTINUUM”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Matematycznym „Continuum”

organizowanym przez

Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku.

Komitet organizacyjny Konkursu Matematycznego „Continuum 2018 – 2019” zwraca się z prośbą

o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu oraz o wywieszenie informacji o konkursie na tablicy

ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu.

Komitet organizacyjny Konkursu Matematycznego „Continuum 2018 – 2019” prosi także o:

  • zachęcenie uczniów do udziału w pierwszej edycji Konkursu
  • dokładne zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu

 

Regulamin Konkursu Matematycznego „CONTINUUM”

Pismo przewodnie

DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM ZA TAK DUŻE ZAINTERESOWANIE NASZYM KONKURSEM

PONIŻEJ ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ PLIK ZAWIERAJĄCY NAZWISKA WSZYSTKICH OSÓB ZGŁOSZONYCH DO PIERWSZEGO ETAPU ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

POBIERZ

www.pw.plock.pl www.zsce.pl