Konkurs matematyczny CONTINUUM

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” w skład którego wchodzą: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Organizator posiada pełne prawo do organizowania Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Więcej informacji na temat Konkursu dostępnych jest na stronie internetowej Konkursu
www.continuum.zsce.pl

SPONSOR KONKURSU