Konkurs matematyczny CONTINUUM

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” w skład którego wchodzą: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Organizator posiada pełne prawo do organizowania Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół tj. szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.

 

 

 

 

 

 

V EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO “CONTINUUM”

Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie poprzednimi edycjami Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w nowej edycji Konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM2020” zwraca się
z prośbą o przekazanie informacji uczniom i nauczycielom.

Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2020” prosi także o:

-zachęcenie uczniów do udziału w V edycji Konkursu,

-dokładne zapoznanie uczniów z regulaminem Konkursu.

 

Rejestracja uczestników pierwszego etapu została już zakończona!

 

Regulamin Konkursu Matematycznego “CONTINUUM”

Pismo przewodnie

 

www.pw.plock.pl www.zsce.pl