Kolegia

Kolegium ds. nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze, religii i etyki
Przewodniczący – Anna Dymek

Kolegium ds. nauczania języków obcych nowożytnych
Przewodniczący – Monika Polok

Kolegium ds. nauczania przedmiotów historyczno-społeczno-gospodarczych
Przewodniczący – Małgorzata Jarząbek-Kościuk

Kolegium ds. nauczania przedmiotów matematyczno-informatycznych
Przewodniczący – Elżbieta Jankowska

Kolegium ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych
Przewodniczący – Joanna Murawska

Kolegium ds. nauczania przedmiotów chemiczno-zawodowych
Przewodniczący – Bartłomiej Biernacki

Kolegium ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa
Przewodniczący – Robert Kokosza

Kolegium ds. wychowawczych, doradztwa zawodowego
Przewodniczący – Agnieszka Dudek

Kolegium ds. stypendiów
Przewodniczący – Anna Borawska