Technikum Chemiczne

Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

oferuje poszukiwane na rynku pracy zawody: technik analityk, technik technologii chemicznej. Nauka w szkole trwa 4 lata, po zakończeniu, której można przystąpić do:

  1. egzaminu maturalnego;
  2. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nadającego tytuł technika technologii chemicznej.

Zdanie tych egzaminów upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Unii Europejskiej, który pozwoli studiować w szkołach wyższych na terenie Wspólnoty lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Zdobycie zawodu technika analityka i technika technologii chemicznej gwarantuje przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów europejskich – PKN ORLEN S.A. lub innych zakładach przemysłu chemicznego na terenie całej UE.

Kształcenie w szkole przebiega zgodnie z najlepszymi standardami edukacyjnymi, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach chemicznych i przedmiotowych. Uczniowie szkoły mogą korzystać z nowocześnie wyposażonej sali komputerowej i centrum multimedialnego. Praktyki zawodowe dla młodzieży organizowane są w ramach umowy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A..

Młodzież rozwija swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak: koła językowe, przedmiotowe, Klub Europejski, różne sekcje sportowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, zespół muzyczny i szereg innych.