Kandydaci

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 oraz do śledzenia na bieżąco zamieszczanych informacji.

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy do 7 klas V Liceum Ogólnokształcącego i 2 klas Technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej.