Zespół

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Anna Ciarkowska – koordynator

Borowska Teresa

Dudek Agnieszka-pedagog

Klikczyńska Kalina

Kokosza Robert – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kokoszczyńska Anna

Kozera Barbara -Wicedyrektor Szkoły

Nowakowska Magdalena – Wicedyrektor Szkoły

Pędraszewska – Knieć Dagmara- Rzecznik Praw Ucznia

Reczek Ewa- psycholog

Tomczak Ewa- higienistka szkolna

Więcek Konrad

Wiktorowska Magdalena

Wiśniewski Tomasz- Dyrektor Szkoły