Stypendium szkolne ustawowe

Szanowni Państwo,

przypominam, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są do dnia 15 września każdego roku. Jednakże  art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza złożenie wniosku po upływie powyższego terminu.
Tak więc rodziny, których dochody we wrześniu przekroczyły kryterium dochodowe, a obecnie mieszczą się do wysokości 528 zł mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i przedstawiać bieżącą sytuację materialną ucznia.

 Wniosek (do pobrania)

Proszę pamiętać, że do dochodu doliczamy stypendia miejskie i branżowe. Do wniosku należy załączyć dochody za grudzień 2020 roku więc i stypendium branżowe powinno być za grudzień 2020 roku (wypłacone dnia 18 stycznia 2021 roku).

Termin składania wniosków do dnia 21 stycznia 2021 r. w Sekretariacie Szkoły, pok. 7.

 

Autor wpisu: